Projekt „Młodzi i Teatr ”realizowany był od 5 listopada do 13 grudnia 2021r. Wpisując się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w zakresie promocji zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego zrealizowaliśmy program, w ramach którego pod kierunkiem instruktorów – Iwony Dubiel i Renaty Jankowskiej prowadzone były zajęcia artystyczne: plastyczne, parateatralne, wokalne, ceramiczne, podczas których uczestnicy (dzieci i młodzież) przygotowywali występ dla swoich rówieśników. Warsztaty odbywały się 3 razy w tygodniu po cztery godziny, a uczestnicy poznali różnorodne formy artystyczne, które wykorzystali do wykonania dekoracji, rekwizytów do występu, który zaprezentowali 10 grudnia 2021r. Przygotowany występ przeniósł nas do magicznego, świątecznego lasu, w którym Mikołaj z zaprzęgiem reniferów oraz śnieżynki zaprezentowali dorobek warsztatów. Na wykonanych choinkach i ośnieżonych drzewkach zawieszane były ceramiczne dekoracje, a duże skrzaty namalowane przez dzieci i młodzież nadawały kolorytu występom słowno – muzycznym.
Skip to content