Trwa projekt skierowany dla dzieci i młodzieży „MŁODZI I TEATR”. Celem projektu jest inicjowanie artystycznych działań wśród dzieci i młodzieży z Gminy Trzebiatów, poprzez ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wykorzystania własnego potencjału do rozwijania zainteresowań, podniesienia samooceny a także osiągnięcia sukcesu w grupie rówieśniczej.

Pod kierunkiem instruktorów prowadzone są zajęcia artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalne, ceramiczne, podczas których uczestnicy (dzieci i młodzież) przygotowują  przedstawienie dla swoich rówieśników. W ramach prowadzonych warsztatów ( 2 – 3 razy w tygodniu) uczestnicy  poznają różnorodne formy artystyczne, które wykorzystają do wykonania dekoracji, rekwizytów oraz przygotowywanego przedstawienia, które zaprezentowane zostanie 10 grudnia 2021r.

Projekt TOK wpisuje się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w zakresie promocji zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

„W drugim dniu zajęć po rozgrzewce pierwszego dnia- zajęliśmy się tworzeniem bajkowego, zaczarowanego lasu. Ceramiczne ozdoby na drzewa, leśne skrzaty z dużymi nochalami i w zbyt dużych czapkach. Dziewczyny z zacięciem i pasją bawiły się gliną, która  z każdą chwilą nabierała fajnych kształtów :). Super zabawa dla każdego :)” Iwona Dubiel

 

Skip to content