Spotkanie Czterech Świec nagrodzone wpisem na Krajowy rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Czytaj:
https://kultura-regionow.pl/aktualnosc/gala-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego

Obejrzyj:

 

Skip to content