Trzebiatowski Ośrodek Kultury zakupił nagłośnienie i oświetlenie w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”. Realizacja zadnia pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia działalności ośrodka w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Wzmocnimy efektywność funkcjonowania ośrodka kultury w przestrzeni publicznej oraz podniesiemy atrakcyjność oferty ośrodka dla uczestników zajęć edukacyjno – artystycznych. Pozwoli to na wzrost liczby odbiorców działań kulturalnych w Gminie Trzebiatów, a także  zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poprzez organizację koncertów, spektakli, festiwali, przeglądów oraz wykorzystanie nowych technologii do prezentacji działań ośrodka w sieci (on-line).

W ramach zadania zakupiliśmy:

– 2 zestawy bezprzewodowe z nadajnikiem oraz mikrofonem ( mikroport),
– 4 kolumny
– 1 procesor antysprzężeniowy
– 1 zestaw mikrofonów do perkusji
– 1 mikrofon pojemnościowy
– 1 zestaw mikrofonów bezprzewodowych nakamerowych ( do produkcji filmów, nagrań)
– 4 listwy oświetleniowe led ( sceniczna).

Całkowity koszt zadania 33 557,00zł

dofinansowanie 20 000,00 zł

wkład własny 13 557,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content