Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury
zaprasza na spotkanie
„Śladami dawnych wnętrz pałacowych”
24 września 2021r. godz. 17.00
PAŁAC w TRZEBIATOWIE
 
Zadanie „Śladami dawnych wnętrz pałacowych” dofinansowane zostało ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisuje się w Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2021 – SKARBIEC PAMIĘCI. Celem zadania jest: propagowanie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach Ludwika Wirtemberskiego i Marii Czartoryskiej. Pałac w Trzebiatowie jest cennym zabytkiem i dziedzictwem kulturowym całego Pomorza Zachodniego. Stoi na miejscu dawnego grodu książęcego, w którym w XIII wieku miała swą siedzibę wdowią księżna Anastazja Piastówna, żona księcia pomorskiego Bogusława I. Przekazała ona swe dobra norbertankom, które na miejscu dawnego grodu wzniosły w XIV w. klasztor. Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu i sekularyzacji klasztorów – dawne zabudowania klasztorne przebudowane zostały na Dom Książęcy przy końcu XVI w. W latach 1619 – 58 rezydowała tu wdowa po księciu Filipie II – księżna Zofia Holsztyńska. Gdy po wymarciu dynastii Gryfitów Pomorze przejęte zostało przez Brandenburgię (1654 r.) – na miejscu Domu Książęcego powstał w latach 80. XVII w. okazały pałac elektorów brandenburskich. Od połowy XVIII w. pałac stał się siedzibą księcia Eugeniusza Wirtemberskiego – dowódcy garnizonu w Trzebiatowie. W latach 1784 – 90 rezydował tu kolejny dowódca – syn księcia Eugeniusza – Ludwik Wirtemberski z małżonką księżną Marią Anną z Czartoryskich. W trakcie wykonanego wtedy remontu powstały okazałe sale: Westybul, Jadalnia Książęca i wspaniała Sala Balowa zwana też Palmową. Ten bogaty wystrój, którego twórcą był nadworny malarz książąt Czartoryskich – Jan Rustem – uległ zniszczeniu na przełomie XIX i XX w. ale zachowały się jego opisy.
24 września br. śladami wnętrz pałacowych poprowadzi nas dr Janina Kochanowska, omawiając funkcjonowanie reprezentacyjnej części pałacu trzebiatowskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., sposób dekorowanie sal, osobowości twórczej autora dekoracji – Jana Rustema oraz o roli książąt Czartoryskich w powstaniu nowego wystroju wnętrz trzebiatowskiej rezydencji.
Podczas spotkania promowany będzie również folder „PAŁAC KSIĄŻĘCY W TRZEBIATOWIE”.
Zapraszamy
Skip to content