Księgozbiór regionalny Biblioteki Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej wzbogacił się o niezwykle wartościową publikację naukową pt. „Prace pomorskie. Część I. Etnograficzna”. Autorka, RENATA TERESA KOREK , podkreśla, że książka jest dla niej bardzo ważna „…ponieważ stanowi zbiór i podsumowanie rozległych badań prowadzonych […] w powiecie gryfickim, a szczególnie na mojej rodzinnej ziemi trzebiatowskiej przez ponad dwadzieścia minionych lat. […] Obserwując – poprzez wywiady, rozmowy, analizę ankiet i dokumentów archiwalnych oraz powstającą po 1989 roku literaturę tematu – skupiony na niewielkim obszarze tygiel kulturowy, uzupełniany reemigrantami, sybirakami, osadnikami wojskowymi, miałam wiele pytań: o edukację, wiarę, obrzędy, zwyczaje i kierunki rozwoju zaistniałych stosunków kulturowych, od momentu ich pojawienia się w nowych dla osadników pomorskich realiach po czasy obecne”. Publikacja zawiera piętnaście obszernych artykułów, które były już wcześniej drukowane, ale zostały teraz przeredagowane, uzupełnione i rozszerzone. Oto niektóre z nich : „Mniejszości jako partner instytucji kultury”, „Z Bieszczad na Pomorze. Społeczno-ekonomiczne aspekty osadnictwa ukraińskiego w gminie Trzebiatów”, „Obcy czy swój? W kręgu małżeństw mieszanych w gminie Trzebiatów”, „Lokalne tło polityki wobec Romów – przypadek Gryfic i okolic”, „Losy ludności niemieckiej w Trzebiatowie po II wojnie światowej”, „Szkice o trzebiatowskich Żydach”, „Podróże sentymentalne dawnych i obecnych mieszkańców Trzebiatowa w kontekście procesów osadniczych na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku”.
Recenzja publikacji jest autorstwa prof. Magdaleny Zowczak (etnografka, profesor zwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego), która wyróżnia dwa aspekty monografii. Pierwszy to cytowanie źródeł, których Renata Teresa Korek jest autorką (wywiady, ankiety). Drugi to „…zebranie i scalenie rozproszonych informacji,które budują perspektywy zewnętrzne, odgórne, dla obrazów wyłaniających się z rozmów i bezpośredniego doświadczenia Autorki…”.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Jasne z Pruszcza Gdańskiego. Na uwagę zasługuje bogata szata
graficzna – m.in. na końcu monografii znajduje się 16 stron kolorowych fotografii (w tekście – fotografie czarno-białe).
Oprac. J.D
Skip to content